شما می توانید به جای دانلود دمو ویدیو معرفی نرم افزار شارژ ساختمان را ملاحظه فرمایید

فیلم نرم افزار شارژ ساختمان شارژ آپارتمان
1-دانلود نسخه آزمایشی (دمو) نرم افزار شارژ ساختمان برج:

 نسخه آزمایشی یا دمو نرم افزار شارژ دارای محدودیت است . 
برای اینکه بتوانید از امکانات کامل نرم افزار شارژ ساختمان برج استفاده کنید بهتر است نسخه اصلی را 
 سفارش و به همراه قرارداد دریافت کنید و طبق قرارداد در صورت ناراضی بودن از نرم افزار تا دو هفته 
فرصت دارید  مبلغ پرداختی خود را  به صورت کامل دریافت نمایید.
 میتوانید با پر کردن فرم روبرو دمو نرم افزار را دانلود نمایید
***** حجم فایل دمو 86 مگابایت است *****

2-دانلود نسخه آزمایشی آنلاین نرم افزار شارژ ساختمان برج:

 این نسخه کم حجم است و 3 مگابایت حجم دارد.
 پایگاه اطاعات آن روی سرور قرار دارد برای همین نیاز به نصب نداردولی چون روی اینترنت قرار دارد  ب
رای استفاده نیاز به اینترنت بدون فیلتر شکن میباشدو ممکن است فرم ها کمی کند باشد 
 ولی برای دیدن کلیت برنامه مناسب استمیتوانید با پر کردن فرم روبرو دمو آنلاین نرم افزار را دانلود نمایید
***** حجم فایل دمو 3 مگابایت است *****

راهنمای نصب را بخوانید
نام ساختمان *  
تعداد واحد *  
تلفن *  
جمع دو عدد: 6 + 5
=