تعداد واحدها نرم افزار کامل برج + پنل پیامک
+ شارژ 2000 پیامک + پشتیبانی سالانه
قیمت (به تومان)
کمتر از 20 واحد 200,000
 20 تا  40 واحد
300,000
  40 تا 70  واحد 400,000
 70 تا  100 واحد 450,000
100 تا 150 واحد 550,000
150 تا 200 واحد 600,000
200 تا 300 واحد 700,000
300 تا 400 واحد 900,000
400 تا 600 واحد 1000,000
600 واحد به بالا 1200,000
برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ها و یا ایمیل زیر با ما در تماس باشید

تلفن : 03136672494

موبایل : 09132702286

info@iranborj.ir : ایمیل

سفارش نرم افزار

مطالب مرتبط