قیمت شارژ ساختمان
تعداد واحدها نرم افزار کامل برج + پنل پیامک
+ شارژ 2000 پیامک + پشتیبانی سالانه
قیمت (به تومان)
کمتر از 20 واحد 200,000 150,000
 21 تا  50 واحد
300,000 220,000
  51 تا 70  واحد 400,000 300,000
 71 تا  100 واحد 450,000 330,000
101 تا 150 واحد 550,000 400,000
150 تا 200 واحد 600,000 450,000
200 تا 300 واحد 700,000 500,000
300 تا 400 واحد 900,000 600,000
400 تا 600 واحد 1000,000 650,000
600 واحد به بالا 1200,000 700,000
برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ها و یا ایمیل زیر با ما در تماس باشید

تلفن : 03136672494

موبایل : 09132702286

info@iranborj.ir : ایمیل

سفارش نرم افزار

مطالب مرتبط