امکانات نرم افزار شارژساختمان برج


تعاریف اولیه

  • امکان تعریف بلوک برای مجتمع هایی که چندین بلوک ساختمانی دارند 
  • امکان تعریف نوع واحد از قبیل اداری ،تجاری،مسکونی ،ویلایی، با سبک شارژ مختلف
  • امکان تعریف واحد ها به تفکیک بلوک ، طبقه ، واحد ، متراژ ، کنتور برق ، تلفن ، پارکینگ ، انباری و ...
  • امکان ثبت اطلاعات مالکین و مستاجرین و تاریخ خرید یا اجاره و پایان قرارداد و آلارم پایان قرارداد
  • امکان تعریف سرفصل هزینه های ساختمان ، اعم از هزینه برق،آب،گاز،پرسنل، سرایدار ، آسانسور و ...
  • امکان تعریف درآمد های آپارتمان با سرفصل های مانند اجاره فضا ،پارکینگ و حق اجاره و غیره...
  • امکان محدود کردن دسترسی به نرم افزار با تعریف کاربر و رمز عبور
  • امکان تعریف نام ساختمان و لوگوی ساختمان برای نرم افزار و فرم های چاپ و اخطاریه و تشکر
  • امکان تعریف پیام های مختلف برای برگه های چاپ مختلف از قبیل برگه های شارژ ،رسید دریافت وجه، گزارشات و...

پیکربندی

محاسبه شارژ به روش های مختلف زیر
  • شارژ واحدی
  • شارژ متراژی
  • شارژ نفری
  • شارژ نفر متراژی
  • شارژ واحدی + شارژ متراژی
  • شارژ واحدی + شارژ نفری
  • شارژ واحدی + شارژ نفر متراژی
  • شارژ نفری+ شارژ متراژی
  • شارژ واحدی + شارژ متراژی+ شارژ نفری
  • شارژ بر اساس هزینه

حسابداری

  • مشاهده حساب معین واحد
  • تعریف بانک و شماره ها و صندوق و تنخواه
  • امکان ثبت بدهکاری و بستانکاری با چاپ رسید برای واحد به تفکیک مستاجر و مالک
  • ثبت هزینه های ساختمان و تعیین منبع تامین هزینه( صندوق ،تنخواه،بانک)
  • ثبت هزینه حقوق برای پرسنل خاص
  • ثبت شارژ ماهیانه بر اسا فرمول های تعیین شده در پیکربندی
  • ثبت شارژ متفرقه برای یک ماه خاص
  • امکان تعیین حداقل بدهی و فعال شدن اخطاریه برای واحد های بدهکار روی برگه های شارژ
  • امکان مشاهده تمامی ورودی و خروجی و مانده تمامی حساب ها( صندوق ،تنخواه،بانک)
  • ثبت درآمد های ساختمان
  • وضیعت چک های صادر شده از ساختمان
  • حساب سالیانه به تفکیک هزینه ها ،درآمد های ساختمان، مجموع دریافتی شارژ ازیک واحد و دریافتی های خاص واحد
  • تراز سالیانه به تفکیک درآمد و هزینه
  • گزارش حساب واحد ها و میزان بدهکاری و چاپ بدهکاران از حداقل مبلغ بدهکاری
  • گزارشگيری از هزينه های انجام شده در بازه زمانی خاص
  • گزارش تفکيکی از صورت وضعيت مالی کليه ساکنين و يا مالکين آنها
  • گزارش بيلان و تراز ماهيانه
  • امکان تعريف حساب های بانکی مجتمع
  • امکان تعریف صندوق و تنخواه
  • امکان سیستم حقوق و دستمزد و مساعدت پرسنل
  • گزارش لیست پرداخت
  • گزارش لیست بدهکاران
  • ارسال پیامک برای بدهکاران با مبلغ بدهی


سایر موارد


  • امکان ارسال پیامک
  • دفتر تلفن
  • امکان ثبت و چاپ مجوز های ورود و خروج برای ساعت های غیر اداری یا کاری
  • امکان ایجاد تقویم کاری و یاد آوری کارهایی که پرسنل باید انجام دهند
  • امکان مشاهده قرار داد های رو به پایان مستاجر ها به صورت آلارم
  • امکان تعریف پرسنل و حقوق و دستمزد آنها
  • جستجو پیشرفته و آسان در کلیه اطلاعات
  • امکان تغيير در ظاهر و فونت های نرم افزار
  • امکان گزارش گیری کامل از اطلاعات واحد ها ، مالکین ، مستاجرین ، صورتحساب ساکنین ، لیست بدهی و طلب های ساکنین و ...
  • امکان مشاهده لیست وضعیت بدهکاری هر یک از ساکنین
  • امکان تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات
  • امکان تعریف مهلت پرداخت و اخطاریه مناسب1.jpgborj emkanat.jpg


مطالب مرتبط